De Voordelen van 3D

Engineering in 3D werkt kostenbesparend.

In het 3D-model worden passings- en aansluitproblemen vroegtijdig onderkend zodat stagnatie of fouten bij de productie of op de bouw kunnen worden voorkomen. Doorlopend en vroegtijdig inzicht in constructies, hoeveelheden; aantallen types, instortvoorzieningen en wapening, geeft grip op kosten en planning.

Tekla Structures is uitermate geschikt voor het gebruik als BIM (Bouw Informatie Model).